Nomeclatura das Bases

09/04/2011 14:04

Nomeclatura das Bases

   *Metal de nox fixo

              Nome: Hidróxido de _______________(metal)

                            Ex.: NaOH = Hidróxido de sodio

   * Metal de nox variavel

              Calcular o nox do metal.

                       Nome: Hidróxido __________(metal + ICO ou ISO)

      ICO = maior nox e ISO = menor nox

                      Ex.: Ni(OH)2 = Hidróxido niqueloso

                                           OU

                      Nome: Hidróxido de ____________(metal) _________ (nox em romanos)

                               Ex.: Pb(OH)4 = Hidróxido de cumbo IV